Úvodní strana » Kontakt » Domovní řád

Domovní řád

REKREAČNÍ OBJEKT „Chata Merlin“  vydává pro provoz a pobyt v rekreačním objektu "Chata Merlin"  toto nařízení:

1) Přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém objektu! 

2) Přísný zákaz pokládání či sušení jakýchkoliv předmětů na akumulačních kamnech! 

3) Při nástupu jsou ubytování povinni ustanovit svého nástupce, který řádně převezme a následně předá zpět objekt zástupci rekreačního objektu na základě podepsaného předávacího protokolu. 

4) Ubytování probíhá v den příjezdu do 19:00. V den odjezdu je třeba se vystěhovat do 10:00. 

5) Během pobytu nepřemisťujte nábytek z místnosti do místnosti. 

6) Po domluvě se správcem je možno využít posezení s krbem. 

7) Zákaz vstupu na půdu a do sklepa.

 8) Odpad, který vznikne při pobytu, třiďte do pytlů připravených u popelnic (plasty, papír), ostatní odpad vhazujte do popelnic. 

9) Zákaz nechávání zbytků potravin. 

10) Je nutno dodržovat noční klid po 22.00. 

11) Veškeré závady je potřeba (dle jejich povahy) okamžitě či při předání objektu nahlásit kontaktní osobě. 

12) Při problémech se obraťte na kontaktní osobu. 

13) V případě poškození majetku rekreačního objektu bude účtována úhrada škody v plném rozsahu. 

14) Při nedodržení výše uvedených bodů rekreační objekt okamžitě zruší další pobytu bez jakékoliv náhrady nocležného či náhradního ubytování.

 

Kontaktní osoba: Zdeněk Zábrž (608 827 550) – majitel objektu


Pobyt objednávejte buď telefonicky

 

608 713 898 

nebo emailem

penzionmerlin@volny.cz