Úvodní strana » Kontakt » Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Rekreační středisko Chata Marion nabízí ubytování, rekreační a rekondiční pobyty a pořádá hromadné akce (svatby, rodinné nebo firemní oslavy, atd.) v prostorách schválených pro tyto aktivity.

Rezervace pobytu nebo akce

Pobyty nebo akce se sjednávají na základě rezervací dohodnutých předem. Zájemci si můžou rezervaci provést elektronickou, telefonickou nebo ústní formou. Při provedení rezervace zájemcem pak společnost provozující středisko garantuje provedený zápis a nenabízí termín rezervace jiným osobám po dobu 7-mi dnů. V této době vyzve zájemce k úhradě zálohy k závaznému potvrzení rezervace. Po úhradě zálohy potvrdí zájemci elektronickou formou došlou zálohu a garantuje termín rezervace včetně dalších smluvených podmínek. Pak platnost garance rezervace končí až čerpáním nebo stornem ze strany zájemce.

Záloha a Storno pobytu nebo akce

Záloha a Storno se řídí níže uvedenými podmínkami:

Uhrazení zálohy do 7 dnů od potvrzení rezervace

  • výše zálohy činí cca.40% z ceny celého pobytu

Storno 7 a méně dnů před datem nástupu

  • 40% z celé částky pobytu

Nedojezd

  • v případě, že zájemce svou rezervaci nezruší a na pobyt nenastoupí, účtuje se 100% částky pobytu

Ze strany provozovatele je možné zrušit rezervace za podmínek, kdy vlivem „vyšší moci“ není možné provozovat nabízené služby (např.požár, povodeň, atd.) nebo za dalších podmínek (rekonstrukce pokoje, dočasná nutnost ubytování personálu, apod.). V takovém případě je povinen provozovatel vrátit uhrazené zálohy v plné výši v nejkratším možném termínu od oznámení storna.

Nástupy na pobyty

Nástupy na pobyty jsou v době 14.00 - 17.00 hodin. Ve 14.00 hodin je provozovatel povinen mít připraveno vše potřebné dle provedené rezervace tak, aby nedošlo k časovým prodlevám při ubytování hostů. Při hromadných akcích se doba nástupu stanovuje na základě smluvní dohody v písemné podobě. Při nástupu na pobyty se doplácí zbylá část úhrady za pobyt a provádí se administrativní úkony. Pokud chcete přijet později sdělte nám to do e-mailu, děkujeme.

Během trvání pobytů

Po dobu pobytů jsou hosté povinní se řídit provozním řádem umístěným na přístupném místě v areálu střediska. Hosté jsou povinni respektovat soukromí jiných rekreantů a přizpůsobit svoje chování tak, aby neomezovali svým hlukem nebo nevhodným chováním ostatní. Ve vnitřních prostorách a v pokojích je kouření zakázáno. Kouřit se může pouze ve venkovních částech areálu.

Odjezdy

Pokoje musí být uvolněny nejpozději do 10-ti hodin v den odjezdu. Klíče od pokojů se odevzdávají na recepci chaty nebo na místě předem dohodnutém při nástupu na pobyt.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 9. 2014


Pobyt objednávejte buď telefonicky

 

608 713 898 

nebo emailem

penzionmerlin@volny.cz